Vitoligno 300-P
  • Напълно автоматичен пелетен котел 4 до 48 kW
  • Коефициент на ефективност: до 95 %
  • Производство Германия 
Общи характеристики

Новата генерация пелетни котли

Vitoligno 300-P на Viessmann налага нови мащаби по отношение на комфорта, ефективността и сигурността при отоплението с дървени пелети. Комплексно разработен и произведен от Viessmann във Vitoligno 300-P се крие целия опит и Know-how на най-големия в целия свят производител на отоплителна техника.

Сигурен, ефективен, производителен

Vitoligno 300-P убеждава с отличната си ефективност и висока сигурност на работа. С диапазон на мощности от 4 до 48 kW Viessmann предлага еталонно решение за всяка потребност.

Лесна инсталация

Компактните размери и солидната опаковка улесняват инсталирането. Котелът и бункерът за пелети се транспортират и инсталират отделно.

Способен за напасване към строителните дадености

С комплектните принадлежности за съхранение на пелети и пелетния транспорт използването на Vitoligno 300-P не зависи от строителните дадености и ситуацията в помещението. 
 
За модернизиране и ново строителство

Поради големия си воден обем Vitoligno 300-P може директно да бъде свързан в съществуващи инсталации. За новото строителство той предлага изключително добри хидравлични качества.

Държавни субсидии за отопление, щадящо околната среда
 
Новият Vitoligno 300-P отговаря на актуалните директиви за стимулиране. Затова закупуването му се подпомага финансово от държавата, областите и общините.

 

Предимствата в един поглед:

  • Автоматично почистване на нагревателните повърхности за трайно висок коефициент на ефективност 
  • Автоматично изхвърляне на пепелта от горивната камера за висока сигурност на работа и дълги интервали на почистване
  • Зареждащ  шнек за точно икономично дозиране на горивото и 100-процентова сигурност срещу обратно запалване 
  • Изключително добро оползотворяване на енергията благодарение на самостоятелното напасване на триходовата-нагревателна повърхност към топлинното потребление с патентования Variopass-принцип.
  • Автоматично и енергоспестяващо запалване с керамичен запалителен елемент
  • Дигитално управление с менюта с текстова индикация и автоматичен контрол на функциите както и регулиране на соларното и буферното зареждане.
  •  Широка гама принадлежности за зареждане и съхранение на пелети

 

 

 

 

 

 

Технически характеристики