Листовка
Pulsatoire

Газови кондензационни котли с пулсиращи изгаряния

  • Нов принцип на работа - без горелка
  • Комин от PVC тръба
  • КПД - 109 %
Общи характеристики

Газовъздушната смес се засмуква от горивната камера през газовия клапан. Подава се първоначална искра, предизвикваща множество краткотрайни микроизгаряния, наподобяващи микро взривове. Температурата в камерата достига 800°C. Налягането се повишава, газовия клапан затваря входа, а изгорелите газове се охлаждат надолу по спираловидния топлообменник. Налягането в горивната камера пада, отваря се газовия клапан и започва ново засмукване на газ и възпламеняване. Цикълът се повтаря с честота 115 микро изгаряния в секунда.

Ниската температура на изходящите газове - до 25°C, позволява отвеждането им с PVC тръба.  

Технически характеристики

МоделPulsatoire 20

Pulsatoire 32

Pulsatoire 40
Отоплителна мощност при различните
температури на водата, kW
     
25°C/20°C
21.8
35.3
43.6
50°C/30°C  21.4  35.9  42.0
80°C/60°C 20.0
32.0
40.0
Разход на газ, m³/h
 2.12  3.50 4.23
Диаметър на PVC тръба, mm
40
63 63
Максимална дължина на PVC тръба, m 15
25
25
NOx mg/kWh
10
12
22
Рамери HxLxP, mm
1120x550x545
1160x550x595 1160x550x595
Обем на воден резервоар, l
7
16
16
Тегло, kg
95
120
120