Листовка
Lelia

Газови кондензационни котли

  • Разширителен съд 8 l
  • Консумация на газ 2,59 m3/h
  • Nox клас 5 mg/kWh
  • КПД 109%
  • Производство Франция
Общи характеристики

LELIA е кондензационен котел, използващ скритата топлина при кондензация на водните пари в димните газове. Температурата на димните газове е в интервала от 5 до 15 °C над температурата на връщащата се вода. Имат затворена горивна камера и са конструирани с уникален хидравличен разпределителен моноблок. Върху тяло от лята стомана, с вградени тръбни връзки са монтирани почти всички елементи на котела. Разположен е отпред, на достъпно място, разглобява се бързо. Това прави котела малък и компактен, лесен за обслужване.

Технически характеристики


Lelia с електронен термостат - за отопление и топла вода

МоделОтопление
+ БГВ,проточен

Отопление
+ БГВ с допълн.
бойлер по избор

Отопление
+ БГВ с обемен
бойлер по избор
Отопление
+ БГВ с обемен
бойлер по избор
Тип на котела
Стенен 
Стенен
 Стенен
Стоящ
Номинална мощност, kW
30
 30 30
30
Отопление        
Отоплителна мощност при        
50°C/30°C, kW
26.4
26.4
26.4
26.4
80°C/60°C, kW  24  24  24  24
Налягане min/max, bar
0.5/3
0.5/3
0.5/3
0.5/3
Диапазон при избор на температура, ºC
 30/85  30/85 30/85  30/85
Размери, mm
740x460x285
740x460x285 (2x)740x460x365 1600x460x530
Тегло, kg 47
45
77
90
БГВ
Мощност, kW
8-30
8-30
8-30
8-30
Специфичен дебит ΔТ 30°C, l/m
14.5
-
23
28.8
Диапазон при избор на температура, ºC 40-65
40-70
40-70
40-70
Максимално налягане, bar 7
7 7
7