Управление чрез пилотен кабел
 • Индивидуално програмиране
  или група радиатори
 • До 25 % икономия на
  електричество
 • Лесен монтаж
Управление чрез излъчване в eл. мрежа
 • Индивидуално програмиране
  или група радиатори
 • До 25 % икономия на
  електричество
 • Лесен монтаж
Управление с радиочестота
Progtout